Prekių grąžinimo/keitimo taisyklės

1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ bei 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

2. Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.

3. Prekių keitimas arba grąžinimas atliekamas gavus iš Pirkėjo prašymą, kuriame turi būti nurodoma kas grąžinama ar keičiama, užsakymo numerį bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

4. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pakeisti prekės, nes neturi reikiamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

5. Visais atvejais Pirkėjas prekes privalo grąžinti originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Kartu su keičiama arba grąžinama preke turi būti pridedamas pirkimą www.decoidejos.lt patvirtinantis dokumentas bei užpildyta „Prekės keitimo/grąžinimo forma“.

6. Už keičiamų/grąžinamų prekių sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir/ar tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

7. Pirkėjas galės pasinaudoti savo teise grąžinti prekę, jeigu prekė nebuvo naudota, išsaugotos prekės vartojamosios savybės, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekė turi būti pristatyta nepažeistoje originalioje pakuotėje. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

8. Transportavimo ar prekės siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos prekės kokybės ar gamybos klaidos.

9. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 dienas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus, jeigu prekė atitiko keičiamai gražinamai prekei keliamus reikalavimu, nurodytus 9.7 punkte.